By John Spooner (Flickr) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons"

HER TRAWS CAMBRIA

Mae Mynyddoedd Cambria yn enwog am eu bryniau heriol a'u disgynfeydd ysblennydd. Uchafbwyntiau'r daith hon yw'r esgynfa ddi-ildio i fyny Grisiau'r Diafol (Devil's Staircase) a oedd yn rhan o gwrs y Ras Laeth yn y 1970au a'r 1980au; a dringfa alpaidd odidog trwy ddyffryn Cwm Ystwyth i gronfeydd dŵr Cwm Elan.

Cewch eich gwobrwyo gan olygfeydd ysblennydd ar draws tirwedd mynyddig garw, a bydd ein taith yn dilyn llwybrau di-draffig trwy ddyffrynnoedd afonydd anghysbell a bylchau mynydd. Os ydych chi'n chwilio am her feicio mewn amgylchedd naturiol ysblennydd, dyma'r daith i chi.

Eich canolfan ar gyfer y daith fydd tref farchnad Tregaron wrth droed Mynyddoedd Cambria. Byddwch yn aros mewn gwesty gwledig clyd sy'n enwog am ei groeso cyfeillgar. Gallwch edrych ymlaen at fwyd lleol arbennig o dda, bar brysur i ymlacio ynddo ar ôl eich taith, a gwely cyfforddus ar gyfer noson dda o gwsg.

Math o daith: Tywysiedig a Hunan-dywysiedig

Hyd: 2 noson

Gradd anhawster: Anodd

Pris: Tywysiedig o £285, Hunan-dywysiedig o £205

LAWRLWYTHO MANYLION Y DAITH

Dyddiad a pris

TAITH DYWYSIEDIG - o £285

Gwener 21 - Sul 23 Medi 2018

Os nad ydy'r dyddiadau yma'n each siwtio, cysylltwch â ni.

Book Now


TAITH HUNAN DYWYSIEDIG - o £205

Ar gael o Ebrill i Hydref

Book Now

Teithlen

Diwrnod 1 - Cyrraedd y llety ym Machynlleth. Gallwch setio'r beic i fyny a chael cyfarwyddyd ar gyfer y beicio drannoeth.

Diwrnod 2 - Byddwn yn gadael Tregaron a gwneud ein ffordd ar hyd dyffryn yr afon Teifi. Yna, byddwn yn dechrau gwneud ein ffordd i fyny at Fynyddoedd Cambria, lle byddwn yn pasio heibio i Lyn Brianne cyn dechrau ar ddisgynfa anhygoel ar hyd yr afon Tywi. Byddwn yn bwrw am nôl wedyn, ar hyd dyffryn godidog Abergwesyn a mynd i’r afael â Grisiau'r Diafol (Devil's Staircase) sydd â graddiant o 25%. Gallwch edrych ymlaen at olygfeydd mynyddig ysblennydd ar eich ffordd yn ôl tuag at Dregaron.

Diwrnod 3 - Wedi brecwast a briffio byr, fe fyddwn yn gwneud ein ffordd ar hyd lonydd tawel trwy ddyffryn Cwm Ystwyth. Yna fe fyddwn yn dringo unwaith eto i mewn i Fynyddoedd Cambria, a bydd dringfa alpaidd yn ein harwain at gronfeydd dŵr Cwm Elan. Wedi pasio trwy dref farchnad Rhaeadr, byddwn yn croesi'r mynydd ac yn mwynhau disgynfeydd ysblennydd ar ein ffordd yn ôl i Dregaron. Wedi cyrraedd, gallwch fwynhau cawod dwym a chinio blasus cyn bwrw am adref.

Os hoffech rywbeth gwahanol, cysylltwch â ni.

Beth sydd wedi ei gynnwys

Mae pob taith yn cynnwys:

 • Llety Gwely a Brecwast am 2 noson (pris yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu)
 • Trosglwyddiad i'r / o'r llety os oes angen

Hefyd wedi'i gynnwys ar gyfer TEITHIAU TYWYS:

 • Grwpiau bach (uchafswm o 8 beiciwr)
 • Arweinydd lleol a phrofiadol
 • Diodydd, byrbrydau a danteithion cartref ar y daith
 • Cerbyd a mecanig wrthgefn

Hefyd wedi'i gynnwys ar gyfer TEITHIAU HUNAN-DYWYSIEDIG:

 • Cyfarwyddiadau manwl wedi eu paratoi gennym ni yn benodol ar gyfer y daith
 • Gwasanaeth wrth gefn mewn argyfwng

Nid yw'r teithiau’n cynnwys:

 • Prydau bwyd a diodydd gyda'r nos
 • Lluniaeth mewn caffis ar hyd y daith
 • Rhannau sbâr ar gyfer atgyweirio beiciau (ar gael i'w prynu wrthym ni)