Road Bike Adventure Holidays, Guided Bike Tours Wales

LLYNNOEDD CANOLBARTH CYMRU

Mae Canolbarth Cymru'n enwog am ei llynnoedd a'i chronfeydd dŵr, ac fe'i disgrifir yn aml fel Ardal y Llynnoedd Cymru. Mae'r daith hon yn cynnwys ambell un o'r rhai mwyaf trawiadol, wrth inni feicio o gwmpas Nant y Moch a chronfeydd dŵr Cwm Elan ym Mynyddoedd prydferth Cambria.

Mae'r daith yn cynnwys rhannau o lwybrau sportive y Gorllewin Gwyllt a'r hen Draws Cambria. Heb os, ei nodwedd fwyaf trawiadol yw'r dringfeydd alpaidd ar hyd bylchau mynydd sy'n arwain at lynnoedd ucheldirol. Byddwch hefyd yn beicio trwy drefi arfordirol a marchnad prysur megis Aberystwyth, Borth a Rhaeadr.

Eich canolfan ar gyfer y daith hon yw pentref hanesyddol Pontarfynach. Mae gan eich llety ddigonedd o hanes a chymeriad, yn ogystal â bar bywiog lle gallwch fwynhau bwyd lleol a thymhorol. Rhwng teithiau beicio, cewch ddigon o amser i ymlwybro i ymweld â rhaeadrau braf Pontarfynach, neu fynd am siwrnai ar Reilffordd fach Cwm Rheidol.

Math o daith: Tywysiedig a Hunan-Dywysiedig

Hyd: 2 noson

Gradd anhawster: Cymedrol

Pris: Tywysiedig o £285, Hunan-dywysiedig o £205

LAWRLWYTHO MANYLION Y DAITH

Dyddiad a pris

TAITH DYWYSIEDIG - o £285

Gwener 17 Awst - Sul 19 Awst 2018

Os nad yw'r dyddiadau yma'n siwtio, cysylltwch â ni.

Book Now


TAITH HUNAN DYWYSIEDIG - o £205

Ar gael o Ebrill i Hydref

Book Now

Teithlen

Diwrnod 1 - Cyrraedd y llety ym Mhontarfynach. Gallwch setio'r beic i fyny cyn cael cyfarwyddyd ar gyfer y beicio drannoeth.

Diwrnod 2 - O Bontarfynach, fe awn i gyfeiriad Aberystwyth, cyn dilyn yr arfordir tua'r gogledd a thuag at bentref glan môr Borth. Yna, mi fyddwn yn dechrau ar ddringfa alpaidd ysblennydd tuag at gronfa ddŵr Nant y Moch, trwy goedwigoedd pinwydd ac ar hyd lonydd grug. Byddwn yn gorffen y daith gyda disgynfa wirioneddol ysgubol cyn cyrraedd yn ôl yn y gwesty.

Diwrnod 3 - Ar ôl brecwast a briffio byr, byddwn yn dechrau wrth ddilyn ffordd fynyddig trac sengl trwy Gwm Ystwyth, ac i galon Mynyddoedd Cambria. Byddwch yn disgyn wedyn wrth ochr cronfeydd dŵr gwefreiddiol Cwm Elan, cyn dychwelyd trwy brydferthwch Cwm Ystwyth tuag at Bontarfynach. Wedi cyrraedd, gallwch fwynhau cawod dwym a chinio blasus cyn bwrw am adref.

Beth sydd wedi ei gynnwys

Mae pob taith yn cynnwys:

 • Llety Gwely a Brecwast am 2 noson (pris yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu)
 • Trosglwyddiad i'r / o'r llety os oes angen

Hefyd wedi'i gynnwys ar gyfer TEITHIAU TYWYS:

 • Grwpiau bach (uchafswm o 8 beiciwr)
 • Arweinydd lleol a phrofiadol
 • Diodydd, byrbrydau a danteithion cartref ar y daith
 • Cerbyd a mecanig wrth gefn

Hefyd wedi'i gynnwys ar gyfer TEITHIAU HUNAN-DYWYSIEDIG:

 • Cyfarwyddiadau manwl wedi eu paratoi gennym ni yn benodol ar gyfer y daith
 • Gwasanaeth wrth gefn mewn argyfwng

Nid yw'r teithiau’n cynnwys:

 • Prydau bwyd a diodydd gyda'r nos
 • Lluniaeth mewn caffis ar hyd y daith
 • Rhannau sbâr ar gyfer atgyweirio beiciau (ar gael i'w prynu wrthym ni)