Guided Cycling Holidays, Self Guided Bike Tours

DRINGFEYDD CLASUROL

Mae mynyddoedd Canolbarth Cymru yn ymddangos yn rheolaidd mewn rhestrau o'r dringfeydd gorau ym Mhrydain, ac roeddent yn rhan o gwrs y Ras Laeth tan ddechrau'r 1990au. Ar y daith hon cewch ddringo Bwlch y Groes (Hellfire Pass) a Grisiau’r Diafol (Devil's Staircase,) dau esgyniad anhygoel fydd yn herio'ch coesau a'ch ysgyfaint. Os ydych chi'n chwilio am eich her ddringo bryn nesaf, dyma'r daith i chi.

Bydd y daith yn dilyn llwybrau nifer o sportifs yn yr ardal, megis Arfordir y Cambria, y Gorllewin Gwyllt a'r hen Traws-Cambria. Yn ogystal â'r ddwy ddringfa glasurol, cewch hefyd feicio ar lannau godidog Llyn Fyrnwy a mwynhau dringfa alpaidd i gyrraedd cronfa ddŵr Nant y Moch ac ysblander anghysbell Mynyddoedd y Cambria.

Eich canolfan ar gyfer y daith fydd trefi marchnad Machynlleth (2 noson) a Thregaron (1 noson.) Ar ôl y dringo heriol, fe gewch brofi lletygarwch Cymreig heb ei ail mewn gwestai deniadol a chyfeillgar. Gallwch edrych ymlaen at fwyd lleol da, digon o le i ymlacio cyn ac ar ôl eich taith ac ystafelloedd glân, cyfforddus ar gyfer noson dda o gwsg.


Math o daith: Tywysiedig a Hunan-dywysiedig

Hyd: 3 noson

Gradd anhawster: Anodd

Pris: Tywysiedig o £380, Hunan-dywysiedg o £305

LAWRLWYTHO MANYLION Y DAITH

Dyddiad a pris

TAITH DYWYSIEDIG -o £380

Iau 26 - Sul 29 Gorffennaf 2018

CYNNIG FUNUD OLAF - Arbedwch 50% ar y pris uchod - er mwyn bwcio'ch lle, cysylltwch â ni.

Book Now


TAITH HUNAN-DYWYSIEDIG - o £305

Ar gael rhwng Ebrill a Hydref

Book Now

Teithlen

Diwrnod 1 - Cyrraedd y llety ym Machynlleth. Setio'r beic i fyny a chael cyfarwyddyd ar gyfer y beicio drannoeth.

Diwrnod 2 - Byddwn yn gadael Machynlleth a dilyn yr Afon Dyfi cyn dechrau dringo Bwlch y Groes (385m i ddringo mewn 3.6km). Mi fyddwn yn disgyn wedyn tuag at Lyn Fyrnwy ac yn dilyn y llwybrau tawel o amgylch ei glannau. Ar y daith adref, byddwn yn ymuno unwaith eto â'r Dyfi wrth iddi ymdroelli ‘nôl tuag at Fachynlleth.

Diwrnod 3 - Ar ôl brecwast, byddwn yn bwrw tua'r de, cyn troi i ffwrdd wrth yr arfordir a gwneud ein ffordd i fyny at Fynyddoedd y Cambria. Ceir dringfa alpaidd odidog yn arwain at gronfa ddŵr Nant y Moch. Mae’r ffordd yn mynd â ni trwy goedwigoedd pinwydd ac ar hyd lonydd grug. Yna, byddwn yn dechrau ar ddisgynfa ysblennydd trwy Gwm Ystwyth a thuag at ein llety yn Nhregaron.

Diwrnod 4 - Wedi brecwast, byddwn yn dringo unwaith eto i Fynyddoedd y Cambria. Byddwn yn cylchdroi llynnoedd mynyddig, cyn cychwyn ar ddisgynfa wych ar hyd afon Tywi. Yna, byddwn yn bwrw am ‘nôl trwy ddyffryn anghysbell Abergwesyn, er mwyn dringo Grisiau’r Diafol sydd â graddiant o 25%. Ar y ffordd yn ôl tuag at Dregaron gallwch fwynhau'r golygfeydd mynydd ysblennydd.

Beth sydd wedi ei gynnwys

Mae pob taith yn cynnwys:

 • Llety Gwely a Brecwast am 3 noson (pris yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu)
 • Trosglwyddiad i'r / o'r llety ym Machynlleth (byddwn yn cysylltu â chi wedi i chi fwcio er mwyn trafod eich anghenion)
 • Trosglwyddo bagiau rhwng llety

Hefyd wedi'i gynnwys ar gyfer TEITHIAU TYWYS:

 • Grwpiau bach (uchafswm o 8 beiciwr)
 • Arweinydd lleol a phrofiadol
 • Diodydd, byrbrydau a danteithion cartref ar y daith
 • Cerbyd a mecanig wrthgefn

Hefyd wedi'i gynnwys ar gyfer TEITHIAU HUNAN-DYWYSIEDIG:

 • Cyfarwyddiadau manwl wedi eu paratoi gennym ni yn benodol ar gyfer y daith
 • Gwasanaeth wrth gefn mewn argyfwng

Nid yw'r teithiau’n cynnwys:

 • Prydau bwyd a diodydd gyda'r nos
 • Lluniaeth mewn caffis ar hyd y daith
 • Rhannau sbâr ar gyfer atgyweirio beiciau (ar gael i'w prynu wrthym ni)