Organised Cycling Holidays, Road Cycling Tours

O'R MYNYDD I'R MÔR: YR AFON YSTWYTH

Mae afonydd yn rhedeg trwy galon Canolbarth Cymru, gan gysylltu'r mynyddoedd yn y Dwyrain gyda'r arfordir yn y Gorllewin. Mae'r daith hon yn dilyn yr afon Ystwyth wrth iddi wneud ei ffordd drwy dirwedd ysblennydd Mynyddoedd y Cambria, cyn iddi ymuno â'r afon Rheidol a chyrraedd y môr yn Aberystwyth.

Uchafbwynt y daith hon yw'r golygfeydd syfrdanol, gyda llwybrau mynyddig anghysbell, ceunentydd trawiadol, a dyffrynoedd maethlon. Mae'r daith yn mynd â chi ar hyd lonydd gwledig tawel a llwybrau beicio, a chewch ambell ddisgynfa wych hefyd. Cewch wybod am dreftadaeth fwyngloddio Cwm Ystwyth, ei hystadau Fictorianaidd, a'r bywyd gwyllt helaeth ar hyd ei glannau. Mae Aberystwyth yn le delfrydol i orffen y daith; gallwch fwynhau'r golygfeydd arfordirol a hufen iâ haeddianol ar y prom.


Math o daith: Hunan-dywysiedig

Hyd: 1 dydd

Gradd anhawster: Hawdd

Pris: Hunan-dywysiedgig o £60

LAWRLWYTHO MANYLION Y DAITH

Dyddiad a pris

TAITH HUNAN DYWYSIEDIG - o £60

Ar gael o Ebrill i Hydref

Os hoffech i ni eich tywys ar y daith, cysylltwch i drafod.

Book Now

Teithlen

Mi fyddwn yn cwrdd â chi i roi cyfarwyddiadau'r daith a phecyn bwyd i chi, cyn eich trosglwyddo i ffynhonnell yr afon Ystwyth ym Mynyddoedd y Cambria.

Oddi yma, byddwch yn dilyn yr afon drwy Gwm Ystwyth, heibio i Ystâd yr Hafod, ac yna ymlaen i dref glan môr Aberystwyth ar hyd llwybr beicio Ystwyth.

Beth sydd wedi ei gynnwys

Wedi'i gynnwys :

  • Hurio beic (gallwch uwch-raddio i e-feic)
  • Trosglwyddiad i ddechrau'r daith a'ch casglu ar y diwedd
  • Cyfarwyddiadau manwl wedi eu paratoi gennym ni yn benodol ar gyfer y daith
  • Diodydd, byrbrydau a danteithion cartref ar y daith
  • Cymorth mewn argyfwng

Nid yw'r daith yn cynnwys:

  • Lluniaeth mewn caffis ar hyd y daith