Cyclosportive Training, Guided Bike Tours Mid Wales

AFONYDD CEFN GWLAD CYMRU

Mae afonydd yn rhedeg trwy Ganolbarth Cymru, gan gysylltu'r mynyddoedd yn y Dwyrain gyda'r arfordir yn y Gorllewin. Mae'r daith hon yn dilyn cwrs dwy o'r afonydd hyn. Cewch archwilio rhan uchaf yr Afon Teifi wrth iddi ddechrau ei ffordd trwy Fynyddoedd y Cambria, a dilyn yr Afon Ystwyth o'i ffynhonnell i dref arfordirol Aberystwyth.

Uchafbwynt y daith hon yw'r golygfeydd syfrdanol, gyda llwybrau mynyddig anghysbell, ceunentydd trawiadol a dyffrynoedd maethlon prydferth. Ar y daith hamddenol hon, bydd lonydd gwledig tawel a llwybrau beicio yn eich arwain i drefi prysur Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth a'u dewis da o gaffis.

Eich canolfan ar gyfer y daith hon yw tref farchnad Tregaron ar gyrion Mynyddoedd y Cambria. Byddwch yn aros mewn gwesty gwledig sy'n enwog am y croeso cyfeillgar. Gallwch edrych ymlaen at fwyd lleol a thymhorol ardderchog, bar prysur i ymlacio cyn ac ar ôl eich taith, a gwely cyfforddus ar gyfer noson dda o gwsg.


Math o daith: Tywysiedig a Hunan-dywysiedig

Hyd: 2 noson

Gradd anhawster: Hawdd

Pris: Tywysiedig o £285, Hunan-dywysiedig o £205


LAWRLWYTHO MANYLION Y DAITH

Dyddiad a pris

TAITH DYWYSIEDIG - o £285

Gwener 10 Awst - Sul 12 Awst

Os nad yw'r dyddiadau yma'n siwtio, cysylltwch â ni.

Book Now


TAITH HUNAN DYWYSIEDIG - o £205

Ar gael o Ebrill i Hydref

Book Now

Teithlen

Diwrnod 1 - Cyrraedd y llety yn Nhregaron. Setio'r beic i fyny a chael cyfarwyddyd ar gyfer y beicio drannoeth.

Diwrnod 2 - Byddwn yn eich trosglwyddo chi a'ch beic i ffynhonnell yr Afon Teifi ym Mynyddoedd y Cambria. Byddwch yn disgyn i ddyffryn yr afon, lle gallwch ymweld ag Abaty Ystrad Fflur cyn ymuno â'r llwybr beicio sy'n dilyn system wlyptir Cors Caron. Wedi cyrraedd Tregaron, bydd lonydd gwledig tawel yn dilyn y Teifi tuag at Llanbedr Pont Steffan. Bydd cyfle am saib yma, cyn dechrau ar y ffordd nôl i Dregaron.

Diwrnod 3 - Heddiw, byddwch yn dechrau'ch taith yng Nghwm Ystwyth. Byddwch yn disgyn trwy ddyffryn yr Ystwyth, heibio Ystâd yr Hafod, ac ymlaen i dref glan môr Aberystwyth. Mi fyddwn ni'n cwrdd a chi yma i'ch trosglwyddo nôl i Dregaron.

Beth sydd wedi ei gynnwys

Mae pob taith yn cynnwys:

 • Llety Gwely a Brecwast am 2 noson (pris yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu)
 • Trosglwyddiad i'r/o'r llety os oes angen, ac i ddechrau/o ddiwedd y teithiau

Hefyd wedi'i gynnwys ar gyfer TEITHIAU TYWYSIEDIG:

 • Grwpiau bach (uchafswm o 8 beiciwr)
 • Arweinydd lleol a phrofiadol
 • Diodydd, byrbrydau a danteithion cartref ar y daith
 • Cerbyd a mecanig wrthgefn

Hefyd wedi'i gynnwys ar gyfer TEITHIAU HUNAN-DYWYSIEDIG:

 • Cyfarwyddiadau manwl wedi eu paratoi gennym ni yn benodol ar gyfer y daith
 • Gwasanaeth wrth gefn mewn argyfwng

Nid yw'r teithiau’n cynnwys:

 • Prydau bwyd a diodydd gyda'r nos
 • Lluniaeth mewn caffis ar hyd y daith
 • Rhannau sbâr ar gyfer atgyweirio beiciau (ar gael i'w prynu wrthym ni)