Wel, 'dy ni 'di gwneud hi - mae Crys Melin Cycling wedi ei lawnsio!

Ein bwriad? Helpu mwy o bobl i ddarganfod y seiclo godidog sydd i'w gael yng Ngorllewin Cymru.

Rydym ni 'di byw a seiclo yng Ngorllewin Cymru ers blynyddoedd. Ac am lawer o'r blynyddoedd hynny, rydym wedi sôn am sefydlu busnes beicio. Byddai diwrnod ffantastig ar y beic yn aml yn creu awydd i wneud hyn fel bywoliaeth, a byddwn yn dychwelyd i'r syniad wedi wythnos anodd yn y gwaith. Wedi gwylio antics wythnosol The Apprentice, doedd bosib y gallwn ni fod mor anobeithiol yn rhedeg busnes, allwn ni?

O siarad i seiclo

Mi gymrodd ail blentyn, pen-blwydd mawr, a syrffedu ar gymudo i'r gwaith, i wneud i ni gymryd y syniad busnes yn fwy difrifol. Ac felly, ar ôl misoedd o feddwl, cynllunio a thrafod, rydym yn cychwyn ar ein antur seiclo ein hunain. Dy' ni'n barod am sialens newydd, yn teimlo ychydig yn nerfus, ond yn barod i'ch argyhoeddi fod 'na seiclo gwych i'w ddarganfod yma.

Pam dewis Crys Melyn Cycling?

Dy' ni'n dwli ar ein rhan fach ni o'r byd, ac yn gwybod fod gan Orllewin Cymru dirwedd ysblennydd i'w archwilio. Mae wedi bod yn lot o hwyl cynllunio teithiau, cyfarfod â phobl gwych i weithio gyda nhw, a dod o hyd i'r lleoedd gorau i stopio, i fwyta a chysgu. Mae gennym y wybodaeth a'r arbenigedd lleol i'ch helpu chi i gynllunio'r antur seicio berffaith: teithiau hamddenol ar hyd lonydd gwledig tawel, dringiadau mynyddig heriol a disgyniadau gwych, ac anturiaethau teuluol ar hyd cefn gwlad gwyllt Cymru.

Dewch i seiclo gyda ni ac fe gewch groeso Cymreig gwresog, a lot o hwyl yn darganfod y rhan hyfryd yma o Gymru ar ddwy olwyn.

Gobeithio welwn ni chi cyn hir yng Nghymru!

Pob hwyl,

Scott & Anwen

Tags
Cycling

Loading Conversation